نظرهای ثبت شده


بخشنامه تسهیلات نوروزی سال 1396 مرکز همایشهای علمی دانشگاه تهران (فرح آباد - ساری)

   
بخشنامه تسهیلات نوروز ی سال 1396 مرکز همایشهای علمی صادر گردید متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از بخشنامه تاریخ دوره ها و شرایط پذیرش به سایت اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه به آدرس زیرمراجعه فرمایند
http://hrmw.ut.ac.ir
همچنین میتوانند جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایند
http://eskaan.ut.ac.ir


تاریخ خبر : 1395/12/08 تعداد دفعات بازدید : 1000  چاپ خبر