نظرهای ثبت شده


سامانه رزرو اقامت در مرکز همایشهای علمی دانشگاه تهران

   
سامانه رزرو اقامت در مرکز همایشهای علمی برای کارکنان محترم دانشگاه تهران  آدرس ذیل میباشد.سایر متقاضیان میتوانند طی تماس با این مرکز نسبت به ثبت نام و رزرو اقدام فرمایند.
http://reserve.ut.ac.ir

تاریخ خبر : 1396/03/26 تعداد دفعات بازدید : 1695  چاپ خبر